udržitelná móda, udržitelný design, novadiva, sustainable fashion, sustainable design, bio látky, lokální móda, jednoduchost, férový obchod, fair-trade, férová móda, přírodní materiály, oděvy z přírodních materiálů

VALUES OF NOVADIVA

 

 

řemeslná produkce

Skrze kořeny nalézáme spojení sami se sebou a s přirozenými rytmy přírody. Naši předkové nás inspirují, s jakou péčí a láskou se starali o své okolí a veškeré věci, které je obklopovaly. Podporujeme tradiční řemesla a techniky, spolupracujeme s místními řemeslníky.

 

lokální výroba

Férová produkce. Spolupracujeme s malými a nezávislými výrobci, tak, abychom zkombinovali moderní design s tradiční produkcí. Zkracujeme tak dodavatelský řetězec a pokoušíme se snížit ekologickou zátěž na životní prostředí.

 

přírodní materiály

Navrhujeme oděvy z přírodních materiálů, které jsou spolu s tradičními řemeslnými technikami jedním ze  zdrojů naší inspirace..

 

průhledný dodavatelský řetězec

Naše výroba je úzce propojena se zemědělstvím, z toho plyne náš přirozený zájem o prostředí a podmínky vzniku materiálů, které používáme. Zajímá nás jak a kde jsou materiály, které zpracováváme produkovány a  vytvářeny a o tyto informace se s vámi chceme podělit.

Věříme, že vám umožní při nákupu učinit tu nejlepší volbu, která má následně dopad na nás všechny. Naše spotřebitelské rozhodnutí ovlivňuje společné životní prostředí a životy lidí, kteří se na výrobě podílí.

 

snižování odpadu

Zpracováváme veškeré přebytečné materiály, které vznikají při naší výrobě.

03

 

 

 

slow-fashion and tradition

Within the roots we find connection with ourselves and with natural rhytms of the nature. .

We would like to continue with quality of treatment of our products as our ancestors did.

We support traditional crafts and techniques, cooperating with local craftmen.

 

local manufacturers

Fair production is one of our greatest demands. We collaborate with small and independent manufacturers to combine modern design with traditional production. By using these local manufacturers we shorten the supply chain and try to reduce environmental pollution.

 

natural materials

We use finest natural materials, which are together with traditional crafts part of our inspiration. Personal knowledge of the environment in which the materials originate and close relationships with our suppliers are our highest possible criteria of "organic" certification.

 

transparent supply chain and fair-trade

Our production is closely connected to agriculture, it follows our natural interest in the environment and conditions of the materials we use. We are interested in how and where materials are processed and created and produced. And we want to share that informations with you. We hope it allows you to make the best choice during purchase, which consequently have an impact on all of us.

Our consumer decisions affecting our common environment and the lives of people who are involved in the production.

waste reduction

We colectting all excess materials produced in our production.

© 2016 by novadiva

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

michala@novadiva.cz

00420608932713

Czech republic

Péče o zákazníky/ Customer Care
Obchody/Stores:
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now